Altın Lavanta Alevi (Golden Lavander Flame)

Altın Lavanta Alevi (Golden Lavander Flame)

Altın Lavanta Alevi 2001 yılında insanlığa sunulan Lavanta Alevinin, 2021 yılında Serdar Denk tarafından kanallığı yapılan daha güçlü enerjileri çeken güncellenmiş versiyondur.

Bu enerji sisteminin rehberliğini yapan ışık varlığı Yükselmiş üstat Kuan Yin’dir. Kuan Yin’in rehberliğini yaptığı 4 farklı enerji modülünün birleşik versiyonudur ve çok güçlüdür.

Birleşik eğitim modül içeriği Kuan Yin’in rehberliğini yaptığı Lavanta Alevi, Green Tara Seichim ve Karuna Reiki enerjileri ile Sirius’un Altın ışık enerjileri destek vermektedir.Altın Lavanta Alevi sembol içermez. Uygulaması hem meditasyon esnasında hemde hayatın akışı içerisinde çok kolaydır. Mor Alev enerjileri gibi sesin gücü ( mantralar) güçlü bir niyetle hayatınızda muazzam dönüşümler meydana getirebilmektedir.

Lavanta Alevi ( Mor Alev ) Işınları Nedir?

Elektromanyetik spektrum, radyo dalgalarını, kızılötesi radyasyonu, ultraviyole ışınlarını, X ışınlarını, gama ışınlarını, kozmik ışınları içeren çeşitli frekanslardan veya dalga boylarından oluşur. Görünür güneş ışığı, bu elektromanyetik tayfın sadece küçük bir kısmıdır. Bu görünür ışıktan menekşe, en kısa dalga boyunun en yüksek frekansıdır ve ruhsal içsel ilahi ışığın diğer “görünmez” spektrumuna geçiş sınırında veya noktasındadır ve bu nedenle fiziksel fenomenden ziyade ruhsal bir fenomendir.

  • Rosicrucian öğretilerinde, bu mor ışığın auradaki tezahürü, öğrencinin yoldaki yüksek ilerlemesinin bir sonucu olarak kabul edilir.
    Fiziksel güneş ışığı olarak, bu ilahi ışık da ayrışır veya her biri kendine ait yedi ışına kırılır.
  • Belirli enerji formları ve bir Yükselmiş Üstat tarafından kontrollü bir şekilde akması sağlanır.

Yedi ışın içinde ayrışan bu ilahi ışık, ezoterik araştırmacı Helena Petrovna Blavatsky tarafından bu şekilde tanımlanıyor.

Mor Alev ( Lavanta Alevi ) çağırıldığında fiziksel bedeni ve aurayı toksinlerden ve kimyasallardan, fiziksel virüslerden, ilaçlardan ve kirlilikten temizleyebilir. Erken çocukluk veya geçmiş yaşamların duygusal sorunları ve üzücü deneyimleri, eski yaraların izleri, korku ve endişe, karma, nefret ve diğer olumsuz duygular bu teknik doğru bir şekilde kullanılarak dönüştürülebilir.

Bu alev, elektronların atom içinde hareket ettiği titreşim oranını artırarak çalışır. Gül Haç öğretilerinde belirtildiği gibi, her şey titreşim veya frekanstır ve her kişi (veya yaşayan varlık) kendi titreşim oranını temsil eden bir sayı ile tanımlanabilir. Fiziksel veya duygusal bedenlerin titreşimini değiştirerek, diğer bedenler de senkronize eylemlerle bunu takip eder. Böylece bir bütün olarak bireyin titreşimleri “yükseltilir” veya daha yüksek bir duruma dönüştürülür.

Atomlar, elektronlar ve çekirdek arasında çoğunlukla “boş” veya “oyuk” boşluklara sahiptir. Bu boşluk, sürekli olarak nitelendirilen kalplerimizin ve zihinlerimizin izlenimleriyle damgalanan ve böylece bu enerjinin yoğunlaşmasını sağlayan Kutsal Ruh’un titreşen enerjisi ile doldurulur. Daha düşük olumsuz duygular ve düşünme, çekirdek ve elektronlar arasında elektronların serbest hareketini yavaşlatan daha düşük titreşim oranına sahip bir madde oluşturur.

Nefret ve diğer olumsuz düşünceler ve duygular aslında vücudun özümseyemeyeceği asitler (fazla miktarda fosforik asit, ürik asit ve karbonik asit gazları) oluşturur. Bu nedenle, hastalığın yoğunluğu atomik yörünge içinde devam eder. İnsanoğlu bunu yüzbinlerce yıldır yapıyor. Mor Alev üzerinde görselleştirme uygulamasıyla, enerji dönüşümü ile, kutsal uzayın titreşimleri artar, böylece elektronlar daha hızlı hareket edebilir. Atomik seviyedeki bu hız artışı, Kaynak ile bireye ve tekrar Kaynağa olan enerjinin değiş tokuşunun artması, “verme” ve “alma” ile doğru orantılıdır.

 

Başka Neler Yapılabilir?

Hem kendinize, başkalarına veya bütünsel şifa seanslarında istenilen her an aktif olarak kullanabilirsiniz. Altın Lavanta alevi, negatif ve istenmeyen enerjileri çok hızlı bir şekilde dönüştürme ve kişiye arınma getirme özelliğine sahiptir. İlk başta sadece hassas ve besleyen bir enerji olduğu duygusunu yaratmaktadır, ama gerçekte çok güçlü ve işini çok etkili yapan bir enerjidir.

Mor alev ile enerjik bir bağa sahiptir ve çakralarımızdaki enerji yapısını detaylı bir şekilde ele alır ve sevgi enerjisine dönüştürür. İyi bir kişisel farkındalığa sahip olan insanlar bu enerji ile, taşımış oldukları, sevgiden olmayan karmik davranış kalıplarını kırmak için, bu uyumlama ile kalp çakralarına yerleştirilecek olan Karmik Salıvermenin Lotus Mücevheri ile etkili bir
şekilde çalışabilirler.

İyi bir psişik yeteneğe sahip kişiler, bu enerji ile Yüksek Varlıklar ile bağlantı kurmak ve 3. göz yeteneklerini geliştirmek için çalışabilirler.

Altın Lavanta Alevi inisiyasyon eğitim modülünü dileyen herkes uzaktan online veya birebir alabilmektedir.Bu enerji sistemi diğer evrensel enerji sistemleri ile mükemmel bir uyum içinde çalışmaktadır.

Detaylı bilgi eğitimlerde verilmektedir.

Düşünceni bırak