Full Spectrum Enerji Aktivasyonu

FULL SPECTRUM ( TAM IŞIK ŞİFASI )

FSL, Spektrum Işık Şifası, bir gökkuşağı gibi, kızılötesinden ultraviyole ve, gama ışınlarına kadar tüm frekanslardan oluşan bir şifa sistemidir. Bu nedenle birçok seviyede şifa verir.

Güneş ışığı tam spektrum olarak kabul edilir ve FSL birçok mükemmel özelliğiyle çalışır. En önemlisi şifalanma ve yenilenmedir.

Enerjileri aynı zamanda neşeyi, mutluluğu, gönül rahatlığını, sakinliği ve dengeyi destekler. Negatif enerjileri temizler ve korur. Meditasyonda kullanmak için daha da mükemmel enerjiler barındırır. FSL Spektrum Işık Şifası, Reiki’deki gibi eller şifa için kanal olarak kullanılabilir.

Full Spectrum ayrıca bedeninizdeki enerji seviyelerinizi yükseltmektedir. Kişisel şifa için güçlü bir enerjidir. Full Spectrum, şifayı alacak olan kişiye, kişinin avuç içi yoluyla verilir.  Bazen ise alıcının taç çakrası yoluyla tatbik edilir.

Bir Full Spectrum seansı genellikle sadece 15 dakika gibi bir sürede tamamlanması yönüyle, normal bir reiki seansından daha kısa sürmektedir.  Hepimiz enerji sistemimizde, duyguları biriktirerek depoluyoruz, özellikle de negatif duyguları. Bu tarz negatif duygular gelişimimizi bloke etmektedir. Fsl duygusal blokları temizleyen müthiş bir enerjidir.

Spektrum Nedir?

  • Spektrum ya da tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur.
  • Dalga tayfı çeşitli dalga boylarındaki sinyallerin ve bunların kuvvetlerinin tanımlanmasıdır. Tayf genelde dikey düzlemde genlik ve yatay düzlemde frekans bulunacak şekilde bir grafik olarak verilir.
  • Ses dalgaları için, ses tayfı terimi kullanılır. Ses tayfı seste oluşan yüksek ve alçak tonları gösterir.Görünür ışık için ( dalgaboyu 380 nm ile 800 nm arası) tayf ışıkta beliren renkleri verir.
  • Görünür ışık aslında gamma ışımasından radyo dalgalarına kadar uzanan elektromanyetik ışıma tayfının (bkz. elektromanyetik tayf) küçük bir bölümünü oluşturur.

Elektromanyetik tayf veya elektromanyetik spektrum (EMS), evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca mümkün kılınan tüm elektromanyetik radyasyonu ve farklı ışınım türevlerinin dalga boyları veya frekanslarına göre bu tayftaki rölatif yerlerini ifade eden kavramdır. Herhangi bir cismin elektromanyetik tayfı veya spektrumu, o cisim tarafından çevresine yayılan karakteristik net elektromanyetik radyasyonu tabir eder.

Elektromanyetik tayf, dalga boylarına göre atom altı değerlerden başlayıp (gama ışını) binlerce kilometre uzunlukta olabilecek radyo dalgalarına kadar birçok farklı radyasyon tipini içerir. Elektromanyetik tayf teoride sonsuz ve sürekli olsa da, pratikte kısa dalga boyu (yüksek frekans) ucunun limitinin Planck uzunluğuna, uzun dalga boyu (alçak frekans) ucunun limitinin ise evrenin tümünün fiziksel büyüklüğüne eşit olduğu düşünülmektedir.Metinde geçen morötesi sözcüğü doğrudur ancak kızılötesi sözcüğü doğru değildir; doğru sözcük “kızıl altı”dır.

Genişliği -Etki Alanı

Elektromanyetik tayf binlerce kilometreden atomaltı uzunluklara kadar geniş bir yelpazedeki dalga boylarında ışınımları kapsar. 30 Hz ve altındaki frekansların (uzun-dalga) radyoastronomide bazı nebulalar tarafından üretildiği ve bu yapıların araştırılmasında kullanıldığı, 2,9 * 1027 Hz değeri civarında frekanslara sahip ışınımların da çeşitli kozmik kaynaklardan yayıldığı bilinmektedir.

Boşlukta, belirli bir dalga boyundaki (λ) elektromanyetik enerjinin bu dalga boyu ile orantılı bir frekansı (f) ve foton enerjisi (E) bulunmaktadır. Bu yüzden elektromanyetik tayf bu üç değerden herhangi biri kullanılarak ifade edilebilir.

Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar yüksek enerjiye ancak kısa dalga boyuna,düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar ise düşük enerjiye ancak uzun dalga boyuna sahiptirler.

Görünür ışık veya başka bir elektromanyetik türü belli bir madde içerisinde yaratılır veya içerisinden geçerse (örneğin atmosfer), bu ışınımın dalga boyu artacak, dolayısıyla frekansı düşecektir. Bu değişiklikten dolayı, ışınımların elektromanyetik tayf değerleri ile ilgili rakamsal bilgiler verilirken genellikle söz konusu ışınımlar uzaydaki (boşluk) sayısal değerleri ile ifade edilir.

Eğitim ve İnisiyasyon İçeriği:

  • Kendi kendinize iyileştirme nasıl yapılır?
  • Başka birini iyileştirme ve enerji aktarma nasıl yapılır?
  • Meditasyon ve topraklama teknikleri nasıl yapılır?
  • Bu eğitim modülünü isteyen herkes yüz yüze veya uzaktan ( online ) olarak alabilmektedir.

Detaylı bilgi için bizlere yazabilirsiniz.

 

Düşünceni bırak