Şambala Gezegen Işınları Aktivasyonu

Şambala Gezegen Işınları

Yükseliş Işınları entegrasyonu üç uyumlama ile gerçekleştirilmektedir.

  • 1. Gezegen Işını Uyumlamaları 1 (7 Işın uyumlaması)
    2. Gezegen Işını Uyumları 2 (5 ışın uyumlanması)
    3. Galaktik (Kozmik) Işın Uyumlamaları (8 Işın uyumlaması)

Gezegen Işınları inisyasyonları alabilmek için ön koşul nedir?

  • Şambala 4. seviye master eğitim ve inisiyasyon modülünü tamamlayan her birey bu eğitim modülünden faydalanabilmektedir.

ON İKİ IŞIN NEDİR?

Bu gezegende bulunan on iki gezegen ışındır. Her biri, Yaratan seviyelerindeki orijinal kozmik ışınların kademeli bir versiyonudur. Bu ışınlar burada yeryüzündeki hepimiz için mükemmel derecede güçlüdürler. Her insan, bize niteliklerimizi veren bu ışınların çoğundan yaratılır. Her birimiz bazı ışınlarda daha güçlü, bazılarında daha zayıfızdır. Bu yüzden ışınları kendinizi dengelemeye çağırmak önemlidir.

Kişisel güç istiyorsanız, kırmızı ışını çağırın. Temizlemek istiyorsanız, sekizinci ışını çağırın. Bilimsel iş yapıyorsanız, beşinci ışını çağırın. Adanmışlık istiyorsanız, altıncı ışını çağırın.

Dönüşüm istiyorsanız, yedinci ışını çağırın.  Birlik Bilincini istiyorsanız, on ikinci ışını çağırın. Işık bedeninizi çekmek istiyorsanız, dokuzuncu ışını çağırın.

Yükselmiş Üstatlar yüzyıllar boyunca insanlıkla çalıştı. Geçmişte çoğu zaman Yükselmiş Üstatlar arka planda çalıştılar. Yükselmiş Üstatların her biri belirli bir ışının yöneticisidir.

İlk ışın – Kırmızı

İlk ışın irade, güç ve kontrol enerjisidir. Canlılık, inisiyatif ve itme ile bağlantılıdır. Eskisini yıkar ve yeniye yol açar. Çok dinamik bir enerjidir. Bu ışının rengi kırmızı. Bu ışın üzerine olanlar iyi ya da kötü için kullanılabilecek güçlü bir kişisel güce sahiptir. İlk ışın insanları üzerinde çalıştıkları çizgide daima öne çıkacaklardır.

İkinci Işın – Mavi

Sevgi / Bilgeliğin ikinci ışını, saf bilgi ve mutlak gerçek için İlahi sevgi ve arzunun niteliğini somutlaştırır. İçerdiği renk derin, yoğun bir mavidir. Bu ışındaki insanlar çok sevgi dolu, hassas düşünceli, arkadaş canlısı ve sorumluluk sahibidir. İkinci ışın ruhu temsil eder, bu ışının en güçlü kavramsal yeteneği nedeniyle genellikle bir öğretmen-üstat veya muhtemelen yapıcı olması sebebiyle bir mimar olarak adlandırılır.

Üçüncü Işın – Sarı

Aktif zekanın üçüncü ışını soyut düşünür, filozof ve metafizik uzmanlarının ışınıdır. Bu ışının insanları yüksek matematikte oldukça yaratıcı ve mükemmel olurlar. İdealist hayalperestler ve kuramcılardır. Bir sorunun her yönünü çok net bir şekilde görebilirler. Ana özelliklerden birisi azimdir. Bir şeye bütün bir ömür sürse bile tutunma ve tamamlanıncaya kadar bırakmama yetenekleri vardır

Dördüncü Işın – Yeşil

Dördüncü ışına “mücadele ışını” denir. Tüm ışınlarda olduğu gibi düşük ve daha yüksek bir yönleri vardır. Bu ışın alt benlik tarafından yönetildiğinde, çatışma ve tahribat doğar. Yüksek benlik tarafından yönetildiğinde, mükemmel uyum oluşur.

Dördüncü ışın duygusal beden ve solar pleksus çakrası ile bağlantılıdır. Ayrıca fiziksel varoluşla da çok ilgilidir. Dördüncü ışın çok yansıtıcı bir kaliteye sahiptir. Bu da bir anlamda henüz bitmemiş olana bakmaya zorlar. Bu anlamda bir ayna gibi tepki verir.

Bu ışının rengi zümrüt yeşili. Bu ışın da sanatla çok bağlantılıdır. Bu gezegendeki en güzel sanat, müzik ve heykellerden bazıları, bu ışının daha yüksek yönüne sahip insanlar tarafından yaratıldı. Mozart, Leonardo di Vinci, Richard Strauss’un büyük miktarda dördüncü ışın enerjisi vardı.

Beşinci Işın – Turuncu

Somut zihnin beşinci ışını bilim ve araştırma ışınıdır. Bu ışının kişisi keskin bir zekâya sahiptir ve büyük ayrıntının doğruluğunu sever. Bu ışın zihinsel bedenle bağlantılıdır. Tarihte şu anda birçok insan zihinsel bedende sıkışıp kalıyor.

Sezgi ve ruh bedenlerine açılmalarına izin vermiyor (verilmiyor). Bu ışın türünün tehlikesi budur. Beşinci ışınlı kişi son derece doğrudur; bilgi ve gerçeklerle doludur. Büyük kimyager, birinci sınıf mühendis, büyük cerrah veya bazı özel teknik bölüm başkanları olarak adlandırabiliriz.

Beşinci ışının modelindeki birçok insanın farkında olmadığı niteliklerden bir diğeri koşulsuz sevgi. Çünkü beşinci ışın, ruhun alanı olan daha yüksek zihinsel bedene erişir. Beşinci ışın, ruh içinde denge ve entegrasyon bulma sürecine yardımcı olur.

Altıncı Işın – İndigo Mavisi

Altıncı ışın, bağlılık ve idealizm ışınıdır. Bu ışındaki kişi dini hararetle doludur. Her şey ya mükemmel ya da dayanılmaz olarak görülür. Bilinçaltı zihinle de çok bağlantılı olan duygusal temelli bir ışındır. Rengi çivit mavisidir. Bireylerin yalnızca dünya odaklı bir odağın ötesine geçmelerine yardımcı olma yeteneğine sahiptir.

Bu tip bir insanın kendine tapması ve kendini adaması için kişisel bir tanrıya veya enkarnasyona da ihtiyacı vardır. Bu ışın üzerindeki daha yüksek frekanstaki insan türü AŞIK olur.Altıncı ışının yönetici Yükselmiş Üstadı İsa’dır.

Yedinci Işın- Mor

Yedinci ışın, cennetin, yerin ve yer maneviyatının fiziksel materyal dünyasına entegre edilmesine yardımcı olur. Yedinci ışınlı kişinin edebi eseri (kitapları) dikkat çekici olacaktır. Yedinci ışın tipi kişi, manevi yola uygulama kuralları ve ritüel kurallarına uyarak yaklaşır ve temel güçlerin yardımını kolayca uyandırabilir. Ayrıca, yaşamının her yönünü Tanrı’ya hizmet ve Tanrı ile uyumlu olarak disiplin bir şeklide ve düzenleyici olarak uygulamaktan da çok hoşlanır.

Sekizinci Işın

Sekiz numaralı ışın bir temizleme ışınıdır. Artık ihtiyaç duymadığı ve kurtulmak istediğiniz kendi içindeki özellikleri ve nitelikleri temizlemeye yardımcı olur. Bu ışın menekşe yeşili bir parlaklığa sahiptir.Dördüncü ışın, yedinci ışın ve beşinci ışın, hepsi birbirine karışmış, beyaz ışık dokunuşundan oluşur. Işık gövdesini çekmeye başlayan bir sonraki ışında köprülemeden önce, dört gövdeli sistemin temiz ve saf olması önemlidir. Sekizinci ışın bilinçaltı zihni temizlemek için iyidir. Bireyin daha yüksek bir titreşim seviyesine ve frekansa yükseltilmesine yardımcı olur.

Dokuzuncu Işın

Dokuzuncu ışının ana kalitesi neşedir. Aynı zamanda kişinin tüm potansiyellerini çeken ışındır. Işık bedenini çekmeye başlayan ışındır. Ayrıca sekizinci ışının çok etkili bir şekilde başladığı temizleme işlemine devam eder. Bu ışının rengi yeşilimsi mavi parlaklıktır. Işık gövdesi güzel, manyetik, şeffaf, beyaz, aydınlık, elektrik, yaşam gücü dolu, gökkuşağı benzeri bir örtü veya ideal olarak her gün yeniden başlamak için bir enerji bedenidir. Zamanla, varlığın düzenli bir parçası olarak entegre olur. Işık bedenini çekmek için kullanılan dokuzuncu ışındır. Birinin varlığına tam olarak bağlanmasına izin veren onuncu ışındır. Işık bedenini tam olarak entegre etmek ve sabitlemek yükseliş sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Onuncu Işın

Onuncu ışın, bir kişinin sabitlenmesini istediği tüm değişikliklere izin verir. İlahi Vasıf bu ışın üzerinde meditasyon yaptığında gerçekten tanınır. Sedef renkli bir parlaklığa sahiptir. Ruh birleştirme deneyimini kolaylaştırmaya yardımcı olur. İlahi vasfı örüntüyü fiziksel bedene kodlamaya yardımcı olur.

Onuncu ışın, beyaz Işık ile karıştırılan birinci, ikinci ve üçüncü ışınların bir kombinasyonudur. Burada bir bütün olarak Dünya’nın da bir Işık bedenine sahip olduğu anlaşılmalıdır. Her insan kendi Işık bedenini tuttururken, bunu dünya ana’ya demirlemesine yardımcı olur. Onuncu ışın, benliğin birliğinin deneyimlenmesine izin verir ve yin ve yang yönlerinin benlik ile bütünleşmesini sağlar. Onuncu ışının fırsatı, hala bir fiziksel bedende yaşarken Işık bedenini tam olarak gerçekleştirmektir. Geçmişte, Işık bedeni Dünya üzerinde kabul görmemiştir ve daha yüksek bir boyutta yaşamıştır. Bir kişi, bu entegrasyonun gerçekleşmesine izin vermek için varlığını yeniden dizayn etmek ve arıtmak ya da titreşimini yükseltmek zorundadır.

Onbirinci Işın

Bu ışın sürece devam eder ve yeni çağ’a bir köprüdür. Rengi turuncu-pembe bir parlaklıktır. İlahi aşk / bilgelik ile iletişim kurmaya yardımcı olur. İlk ışın, yedinci ışın, beşinci ışın ve beyaz Kaynak Işığın birleşimidir.

Bu ışın, Yeni Çağ’a ulaşmak, bir sonraki seviyeye geçmek için kullanılır. Bu ışını, Yeni Çağ’a taşınmak için bu güdüye ihtiyaç duyan herkesin kendi içinde veya dünyanın belirli bir bölgesinde örtü olarak adlandırabilir. Bu ışın, en nüfuz edici ama dengeli enerji matrisi türlerinden birine sahiptir. Bu ışın, temizlik sekizinci ışın tarafından kaçırılan her şeyi temizler.

On ikinci Işın

On ikinci ışın, yeni çağın altın ışınıdır. Bu, birlik bilincini Dünya’ya demirlemenin ışınıdır. Tüm yüksek ışınların zirvesidir. On ikinci ışın, tüm ışınların beyaz Işık ve birlik bilincinin serpilmesiyle birleşimidir. Her ne kadar ışınların on birini içeriyor olsa da, oranların hepsi aynı değildir.

On ikinci ışın içsel gerçekleşmeleri kolaylaştırır. Bir durum hakkında kafa karışıklığı varsa, bu ışını bilince ve tüm duruma sokabilir ve bunun doğru anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. On ikinci ışın, Yeni Çağ’ın en yüksek çağrışımını getirir. Yeni Çağda ana odak on ikinci ışın olacaktır.

Yükselmiş Üstat Buda tüm gezegen ışınları entegrasyonunun tamamında bizlere destek vermektedir.Yedinci ışından sonra ki her ışın entegrasyonunda rehberliğini ve varlığını bize hissettirmektedir.

Tüm eğitim ve inisiyasyonlarınızı Yüz yüze veya Uzaktan (online ) canlı dersler ile alabilirsiniz.Tüm eğitimlerde, ilgili seviyenin eğitim dosyaları ve sertifikaları verilmektedir.

Eğitim ve inisiyasyonlar hakkında daha detaylı bilgi için bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Düşünceni bırak