Karma Yasası Nedir ?

Karma Sanskrit dilinde ‘’yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak’’ anlamındaki ‘’kri’’ sözcüğünden türetilmiştir. Her eylemin, söylediğimiz her şeyin, hatta aklımızdan geçirdiğimiz her düşüncenin bize geri dönüşü olacaktır. Evrende hiçbir şey şans eseri olmaz.

Düşünce dâhil gerçekleştirilen her eyleme dair bir sonuç oluşacaktır. Aynı şekilde aldığımız her sonucun nedeni olan bir eylem vardır. Evrene yolladığımız her şey size geri döner karma yasası, etki tepki yasası olarak da adlandırılır.

Newton, her etkinin eşit ve karşıt bir tepkisi olduğunu keşfetmişti. Bu prensip hayatın her alanında görülebilir. Her an bize seçenek sunulur, iyi olanı ya da kötü olanı seçmek, kibar ya da kaba olmak, sevmek ya da nefret etmek gibi.
‘’Rüzgâr eken fırtına biçer. Ne ekersen onu biçersin. ‘’ ( Atasözü )

‘’ Kınamayınız, kınadığınız her şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. İnsan ayıpladığını yaşamadan ölmez.’’ ( Hadis )

Karma adlı öğretiye göre, herkesin şimdiki yaşamındaki davranışlarının sonucu, sonraki yaşamında ortaya çıkar. Karma felsefesi geçmiş de yaptığımız eylemlerin, gelecekteki iyi ya da kötü sonuçları doğuracağını anlatır. İnsanlar ruhen daha da ilerlemek, ruhsal görgü ve deneyimlerini artırmak için evrenin her yerinde tekrar tekrar doğarlar.

Ruh bütün evrenlere dağılmış olan Tanrı kanunlarını, insan bedenini kullanarak araştırır ve öğrenmeye çalışır. Ruh değişik bedenler kullanarak, her dünyaya gelişinde yeni şeyler öğrenir, biraz daha bilgi ve tecrübe kazanarak tekâmül eder.

Karma, bir öğrenme yolu ve ruhsal büyüme metodudur. Her birey, bu yolla davranışlarının sonucunu görür, kendine ve başkalarına acı değil mutluluk verecek şekilde davranmayı öğrenir. Bu öğrenme gerekli olduğu kadar çok da önemlidir. Herkes bu dersi aldıktan sonra dünya üzerine acıya ve karmaya gerek kalmayacak ve dünya değişimi tamamlanmış olacaktır.

Bir birey bu dersi tam olarak öğrenip, enerji sistemindeki eski travma, blokaj ve acıların verdiği hasarları iyileştirdikten sonra, tekrar dünyaya gelmesine gerek kalmayacaktır. Artık acı çekmeyecek ve kimseye acı çektirmeyecektir. Karmanın temel sebebi şudur: Eylemleriniz yaşamınızın bugününü ve yarını etkiler. Kısaca, yaptığınız iyilikler iyi karma, kötülükler de kötü karma yaratacaktır.

Karma bir sonuç değil irade ile başlatılmış bir sebeptir. Tesadüf eseri alınan kararlar da yaşamımızda gerçek belirleyici olabilirler. Davranışlarımız ve sonuçları arasında olağanüstü bir denge vardır, işte karma budur.

Bir düşüncemiz diğer başka düşüncelerimizin yol açar ki, karma yasası bu düşüncelerin yarattığı sonuçları birbirine bağlar. Şu andaki yaşantımız bize geçmişin hediyesidir ve geleceği şimdi oluşturuyoruz. Onun için her hareketimizde, hatta düşüncelerimizde bile çok dikkatli olmalıyız.Karma yasasını biraz daha açalım.

Karma, Evrensel Diyet ve Telafi Yasası

Karma yasasını kısaca evrensel diyet ve telafi yasası olarak adlandırabiliriz. 

Seçimlerimiz ve bunların sonuçları hoşumuza gitmeyebilir. Hatalarımızı düzeltebiliriz ama öncelik bunun farkına varmak ve kabul ile ilgili.  Sorumluluk alıp kabul ettiğimizde her şey dönüşmeye başlıyor.

Bunun tersi karar ve eylemler ile yeni karmalar yaratıyoruz, 

Örnek; Bize iyi gelmeyen ; gurur, sabırsızlık, istifçilik kibir, yalan söylemek… diyete girip bu olumsuzlukları telafi etmeye çalıştığımızda, hayat kalitemiz otomatik olarak değişmeye başlayacaktır. Sonuçta bunu toparlayacak olan kişi yine biziz. Sıkıntılarımızı bizden başka kimse çözemez ( eşiniz, dostunuz, anneniz komşunuz, akrabanız)  kaynak biziz.Biz dönüştükten sonra her şey dönüşmeye başlıyoruz zaten.

Buda Der ki:

Buda’nın karma ile ilgili sözlerinden bir tanesi şu şekilde bize rehberlik vermektedir, ‘’Kötülüğe direnme, kabul et ve iyilikle cevap ver.’’ Bunun anlamı; bir yerde bir şey başımıza geldiyse bu daha önce yapıp ettiklerimizle alakalıdır. Hatırlarsınız hatırlamazsınız, belki bu yaşam belki diğer yaşamda fark etmiyor bu sana evrensel ve ilahi olandan gelendir. Bunu kabul et ve direnme, Bundan sonra da lütfen karma yaratma, Ne yap; iyilikle karşılık ver

Çünkü, bizden bağımsız bir cezalandırıcı veya bir ödüllendirici yok, olumsuz bir durum geldiyse onun da kaynağı yine biziz. Aslında yapıp ettiklerimize göre hazırlanmış bir kadersel çizginin içerisindeyiz. Şikayet ettiğimiz ve hoşumuza gitmeyen her şeyin an’da tasarlayıcısı yine biziz.

Kötülük mü geldi, bu diyettir bizim için, yine iyi davranmadığımız ve olayın suçlusunu dışarıda aramaya devam ettiğimizde, bu konuda kendimize içsel yargılar oluşturmaya ve ceza kesmeye başlarız. Yine kendi kendimize karma yaratır ve tekrara düşeriz.. biraz düşünün… Burada biraz felsefeye ihtiyacımız var bu evrensel diyet ve telafi yasası her türlü işleyecek. 

Karma ve Günümüzden Güncel Örnekler

Haberleri izliyorsunuz, tasvip edilmeyen davranışlar, ”o ona onu yaptı, bu buna bunu yaptı.” az sonra haberleri!! Sonuç odaklı baktığınızda buradaki subjektif gerçeklik bizleri yanıltabilir.

Objektif olarak değerlendirdiğimizde evrensel akıl şunu söyler; başına olay gelen kişinin hayat akışı içerisinde  bir yerde yaptığı yanlış bir eylem var. 

Bir yerde bir şey yapmış ve evrensel yasa bunun diyetini başka formları kullanarak kişiye ödetmektedir. Bizim o insanın hangi yaşam formlarından geldiğini ile ilgili bir bilgimiz var mı? O an düşünür ve söyleniriz, yaşlı bir insana bu yapılır mı?  Tabi ki oradaki üzülmemiz vicdanen, insanidir ve bu normaldir ama kişinin hayatı ile alakalı hiçbir fikriniz yoktur. Bu düşünce yapısında baktığımız zaman daha objektif  olabiliyoruz.

Evrensel bakış açısını anlayamadığımızda, başkalarının yarattığı dogmalara, ütopyalara ve yalanlara inanmaya başlarız. Evrensel ilahi yasa bunu tekrardan dönüştürüyor. Karma dediğimiz olaya çevremiz ve  kendimizle beraber bütünsel olarak böyle bakmalıyız.

Karma yasası kısasa kısas gitmez. 

İşte mahkemeler, hakimler ve yargıçlar var. Hollywood filmlerinde çok güzel işlenen, toplumların kollektif bilinçaltını oluşturan bir çok yapıt var. Biraz gücünüz varsa jüriyi satın alıp orada da işleri parayla kendi lehinize dönüştüre biliyorsunuz. Karma yasanın içerisinde maalesef bunların hiçbiri çalışmamaktadır.

Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz öyle ya da böyle. Kötülüğe direnmeyin kabul edin ve iyilikle cevap verin. Karma ile alakalı ilahi adalet dediğimiz nokta burasıdır.  

Karma Yasası Bireysel midir?

Yasanın doğası hem bireysel hem bütünseldir. Bireysel olarak herkesin karması yani kadersel döngüsü vardır ve bu nettir. Şimdiki hayatımız eylemlerimizin sonucudur ama bu sonuç bütünsel bir varoluşun içinde olduğumuz için etkileşim yaptığımız her alanı direk veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Bireysel eylemlerimiz, önce içinde bulunduğumuz ailemizi, mahallemizi, şehrimizi ve toplumun hafızasını oluşturmaktadır. Uyanmış olan her birey her düşünce veya eylemin bir fraktal (kendi içinden doğan uzantı) oluşturduğunun bilincinde olduğunda, yaptığı her davranış modelinin toplumun kollektif bilincine etki ettiğini bilir ve ona göre davranır. Bilinç seviyesi düşük birey ve toplumlar bunun farkında olmadığı için etkiledikleri alanlar kaos enerjisi ile etkilenir.

Bu nedenle toplumların, devletlerin, inançların, ırkların, cemiyetlerin vs.. kendi karmaları bu şekilde var olur. Her şey düşünsel yaratım düzeyinde başlar ve eylemle sonuçlanır.

Bireysel ve kollektif karmaya bir kaç örnek;

  • Amerika Birleşik Devletlerinde 2008 yılında gerçekleşen ekonomik kriz, dolaylı olarak bütün dünyayı aynı şekilde etkilemiştir. Bu zincir iyi veya kötü bütünsel olarak her yeri etkilemektedir.
  • 20 Nisan 1889 yılında Avusturya’da doğan bir çocuk kendi idealleri, inancı, yaşayış biçimi ve eylemleriyle dünyanın kadersel döngüsüne çok kısa bir sürede direk müdahale etmiştir. Kendi yarattığı karma ile 42 milyon insanın direk olarak ölümünden sorumlu olmuştur. Evet Adolf Hitler’den bahsediyorum.
  • 1881 yılında Selanikte doğan başka bir çocuğun inançları, vizyonu, yaşayış biçimi ve eylemleri sadece bir ulusu kurtarmak ile kalmayıp, aynı zamanda dünyanın kollektif bilincine direk olarak etki etmiştir. ”Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”.. M.K. Atatürk

Yapılan her bireysel eylem, kollektifi direk olarak etkiler çünkü her şey Bir’dir.

Birçok inanç modalitesi; okültizm, semavi dinler, bu zamana kadar gelmiş geçmiş birçok inanç sisteminin içinde neye inandığınızın hiç bir önemi yok. Kaynaktan gelen saf söylem şudur ve bütün hepsi için geçerlidir.

  • İyi bir insan olmaya çaba gösterin,
  • Birbirinizi sevin.

Bu kural değişmez. Neye inanıyorsanız inanın hakikat budur. Tarihsel gerçeklik ; bazı toplumlar, kurumlar veya devletlerin çıkarları doğrultusunda bazı inanç sistemlerini, dinler dahil olmak üzere manipüle edip, değiştirebilirler. 

Evrensel sistem içerisinde karma yasası sadece bu yaşantımızda var olmadığımızı söyler. Geçmiş yaşamlarımızdan gelen karmalarımız,  çocukluğumuzdan beri bize öğretilen öğretiler, bireysel ve kollektif bilinç altımızda oluşan her kayıt, bugun ki davranış kalıplarımızı direk olarak etkilemektedir.

Biz bunu bilinçli farkındalığımızla dönüştürmeye ve geliştirmeye çalışmadığımızda zorlanmaya başlıyoruz. 

Karma yasasını, Kaderimizi Dönüşterebilir miyiz?

Bilerek veya bilmeyerek yeni karmalar yaratıyoruz. Bizden bağımsız bir cezalandırıcı yok, bizden bağımsız bir ödüllendiri de yok. Hayatımızı dönüştürebiliriz bu güç bizde var. 

İnsanoğlunun tarihsel gelişimde ki en büyük sıkıntısı, hayatında olup biten her şeyin sorumlusunu dışarıda aramak ve kabule geçmemektir.

Kendi yaptığımız iş, oluş ve eylemlerle kendi karmamızı yaratmaktayız. Dışarıda hiçbir şey aramayın dediğimiz nokta burasıdır. Karma evrensel diyet ve telafi yasası ise bilinçli farkındalığımız ile her şeyi dönüştürebiliriz. 

Karma dediğimiz budur, geçmişten getirdiğimiz bir şeye engelleyemeyiz. Borcumuzu ödemek zorundayız ama bundan sonrası için şu andan itibaren her şeyi değiştirip dönüştürebiliriz.

Biz bilinçli farkındalığımızla birçok şeyi artık değiştirip dönüştürebiliriz. Kendi geleceğimizi şekillendirecek iyi ve güzel düşünsel tohumlar atabiliriz. Sadece kendimiz için değil aynı zamanda insanlığın kollektif bilincinin dönüşmesi için güzel düşünsel tohumlar ekebiliriz.

Her birimiz birbirimize bağlıyız tekil ve bireysel olarak hiçbir şey Baki değil. Bu yaşam formumuz içinde vakti zaman geldiğinde buradaki kıyafetlerimizi bırakacağız, hakiki olan kaynağı geri döneceğiz.

Her şeyin geçici olduğu bilincinde kalmanız dileğiyle..

Karma Nedir? Kader midir?

Karma ile ilgili soruların açılımı için buradaki linkten Youtube kanalımızdan direk izleyebilirsiniz.

  • Tekamül süreci ve karma
  • Karmamızın değişmesi ve temizlenmesi mümkün müdür?
  • İlişkilerimiz de karmanın etkisi nedir?
  • Ruhumuzun gelişimi için karmik bağlarımızın etkileri nelerdir. Ruhun evriminde (tekamül) ihtiyaçları nelerdir?

Düşünceni bırak