Şifacılık ve Bilim Ayrı mıdır?

1980’li yıllarda Dr. Robert Becker ve Dr. John Zimmerman, insanlara şifa terapisi uygulanırken, bilimsel olarak neler olduğunu incelediler. Şifa veren ve alanın beyin dalgaları, alfa dalga boyunda olup, her ikisinin de yalnızca derin gevşeme ve meditasyon durumunda olmayıp beyin dalgalarının Schumann rezonansı olarak bilinen dünyanın manyetik alanı ile aynı titreştiğini buldular. Şifa verilmesi sırasında uygulayıcının ellerinin biyomanyetik alanı normalden yaklaşık 1000 kat daha büyüktü ve şifacının biyoenerjisinden kaynaklanmıyordu.

1997 yılında Toni Bunnell, şifa veren ile dünya arasındaki enerji alanlarının bağlanması olayında sonsuz enerji kaynağının şifacıya, Schumann Rezonansı vasıtası ile enerji çekmesine izin verildiğini öne sürmüştür. Enerji terapistlerinin beyin dalgaları yeryüzünün manyetik alanı ile senkronizedir. Canlılar bu rezonansa girdiklerinde doğal şifa özelikleri oluşur.

Elleriyle enerji yayarak iyileştirme yeteneğine sahip olan insanların çoğu, şifanın iletişim halinde bulundukları daha büyük bir güç tarafından yapıldığına inanırlar.

Alternatif tedaviler, fiziksel veya ruhsal olarak hasta kişileri iyileştirmek için klasik tıp bilimin kullandığı tekniklerden daha farklı tekniklerle kişilere şifa verir. Geleneksel tedavi yöntemleri ( klasik tıp ) semptomları ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Alternatif Tedavi Yöntemleri

Ancak alternatif tıpa gaye, bedendeki enerji akımını dengelemek ve böylece hastalık nedenlerini ve hastalıkları ortadan kaldırmaktır. Alternatif tedaviler ile vücudun kendi kendini iyileştiren gücüne dokunulmaz, ancak bu güç desteklenir, kuvvetlendirilir ve dengelenir.

Dünyanın en eski doktorlarında Hipokrat: Hastalık nedenleri iç ve dış etkenlerden kaynaklanabilir ancak derde deva insanın içindedir der. Vücudun kendi iyileştirici güçlerine karışmamak gerektiğini savunur. Ona göre hastalık değil hastalığa karşı insanın savunma mekanizmalarını kuvvetlendirmek önemlidir.

Her şey enerjiden oluşur. İnsan bedenide buna dâhil olmak üzere, istinasız her madde enerjidir. Einstein bu gerçeği yıllar önce fark etmişti. Dolasıyla insan bedeni katı gibi algılansa da, aslında enerjidir. Tüm negatif olayların kökünde, bedenin enerji sistemindeki bir blokaj, bir travma yatar. Fiziksel, duygusal acılarımız ve hastalıklarımız duygularımız ile çok yakında bağlantılı olduğu için çözümlenmemiş negatif duygularımızın, pek çok fiziksel hastalıkların ve acıların kaynağıdır.

Şifa fiziksel ve ruhsal bir hastalığın son bulması, kişinin hastalıktan kurtulmasıdır. Gerçekte şifayı veren kişi şifacı değil, hastanın kendisidir. İyileştirici güç bize dışardan verilen bir şey değil, içimizde doğuştan var olan kudrettir. Bir başka deyişle, hasta kendi kendisini iyileştirebilecek tek kişidir. Şifacı iyileşmenin olabilmesi için yalnızca aracı bir rol oynar, şifa verecek enerjinin açığa çıkmasına yardım eder. Şifacılar iyileşmenin gerçekleşmesi için, enerjiyi bir başkasına aktaran, hasta kişinin enerjisini kuvvetlendirip, düzenleyen aracılardır. İyi bir şifacı her şeyden önce iç huzura sahip olmalı, tüm canlılara karşı koşulsuz sevgi duymalıdır.

Reiki günümüzde en çok kullanılan şifacılık sistemlerinden biri olup Yaradan’ ın, ana kaynağın enerjisine kanal olmaktır. Reiki birçok hastanede tamamlayıcı tıp adı altında kullanılmaktadır.

Dünyada Reiki uygulaması yapan bazı hastaneler şunlardır:
Yale University Hospital, University of Michigan Hospital, Throat Hospital in New York, Memorial Sloane Kettering Hospital, South Pointe Hospital, Imperial Point Medical Center, Ayrshire Central Teaching Hospital, Kirklandside Hospital, Ailsa Hospital, Croy Day Hospital, St. John’s Hospital, Elliot Reigonal Cancer Center, California Pacific Medical Center, Kent County Hospital, R.I. Brookhaven Hospital,

Meriter Hospital in Madison, Baptist Hospital in Nashville, Hardfort Hospital, The Charlotte Hungerford Hospital, Thompson Hospital, Kesler Institute, Marin Genaral Hospital, Lynden Hill Clinic, Veterans Hospitals, Mt.Ascutney Hospital and Health Center Vermont Amerika, UC Davis Children’s Hospital Sacramento, Allina Hospital, Allegheny Genaral Hospital, Banner Health Hospital,

Beverly Hospital, Center For Hope Hospice & Palliative Care, CentraState Healthcare, Children’s Hospital Boston, Citrus Valley Health Patners, Clifton Springs Hospital and Clinic, Cleveland Clinic Foundation Center, Clifton Springs Hospital, Columbia University Medical Center, Concord Hospital, Constantiaberg Medi-Clinic Güney Afrika, Coventry CDT, Crouse Hospital, Dana-Farber Cancer InstituteDuke Integrative Medicine, Edward Hospital, Evergreen Hospital Medical Center, Frederick Memorial Hospital, Gifford Medical Center, Hartford Hospital USA, Henry Ford Macomb Hospital, Inova Health Hospital, MetroHealth Medical Center, Beth Israel Medical Center vb. birçok hastanede uygulanmaktadır.

Reiki uygulayıcıları, Reiki’nin tıbbi tedaviden sonra geldiğini önce gereken tıbbi tedavinin yapılıp sonra Reiki uygulamasının iyi olacağını, Reiki’nin tıbbi tedaviye yardımcı olduğunu, iyileşme hızının arttırdığını söyleriz. Ancak şu da gerçek, birçok tıp doktoru arkadaşımız Reiki öğreniyor ve hastalarına uyguluyor. Tıp bilgileri ile Reiki bilgilerini hastaya şifa vermek amacıyla beraber kullanıyorlar.

Ülkemizde ise Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji – Onkoloji Ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat bu konudaki görüşlerini, katıldığı bir televizyon programında şöyle belirtmiştir; Spritüal tedavi yöntemlerinin özelikle kanser gibi hastalıkların tedavisinde çok yararlı bir destekleyici olduğuna inanıyorum. Sadece meditasyon, Reiki, yoga değil akapunkturun da olumlu etkileri var. Literatürde bu öğretilerin özelikle kanserli hastalarda, anksiyeteyi, ağrıyı, huzursuzluğu, uykusuzluğu, kemoterapinin yan etkilerini ve fiziksel bir takım şikâyetleri ciddi derecede azalttığına ve hastanın bütün bu durumlara toleransını arttırdığına dair bilgiler yer alıyor. Tabi ki bunlar konversiyonel, tıbbi tedavinin yerini alabilir diye bir şey söz konusu değildir. Araştırmalar göstermiştir ki bu tür uygulamalar konversiyonel tedaviye yardımcı olmaktadır.

Dr. Mehmet Öz, Reiki ve Şifa Sistemi

ABD’nin saygın haber dergisi The New Yorker başarılı ve ünlü cerrah Öz’ün alternatif tıp tedavisini öne çıkaran bir makale yayınladı. Öz daha önce görev aldığı New York Presbyterian Hastanesinde ameliyathanelerde ekibine eşlik etmesi için şifa yöntemi olan Reiki Uzmanı dâhil etmesiyle tanınıyor. Dr. Öz Reiki’in yararlı olduğunu ve bu yöntem sayesinde hastalarının operasyon sonrasında daha çabuk iyileşeceklerini savunuyor. Dr. Mehmet Öz ile birlikte çalışan ve Reiki eğitimi almış olan şifacı Julie Motz, hastaların operasyon sırasındaki enerji dengesini korumak için, Reiki ve diğer hassas enerji tekniklerini kullanıyor.

LOKMAN HEKİM

Lokman Hekim’in İslamiyet’ten önce yaşadığı bilinmektedir. Fakat kesin bir doğum tarihi yoktur. Kim olduğu konusunda çeşitli hikâyeler vardır. İbn İshak’ a göre Lokman’ın kökleri 4. Kuşaktan Hz. İbrahim’in babası Azer’e kadar uzanır. Mukatil’e göre ise, Hz. Eyüp’ün kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur.

Ad kabilesinden veya Habeşli bir köle olduğu da söylenen rivayetler arasındadır. Davud peygamber zamanında, Arabistan’ın Umman tarafında yaşadığı ve ondan eğitim aldığı ve ilim öğrendiği zannedilmektedir.

Davut’a peygamberlik bildirmeden önce, müftü olan Lokman Hekim, Davut’a peygamberlik bildirildikten sonra fetva vermeyi bırakmış ve onun ümmeti olmuş, kendisine hikmet verilmiştir. Lokman, İslam’dan önceki Araplarda kendisinden çok bahsedilen bir şahsiyet idi.

Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarda kendisinden söz edilmez. Eski Araplar onun 7 kartalın ömrü kadar uzun yaşadığına, Hz. Hızır’dan sonra uzun yaşayan ikinci insan olduğuna inanırlardı.

7 kartal 560 yıl olsa da, bazı kaynaklar onun 1000, hatta 3000-3500 yıl yaşadığı yazar. Lokman Hekim’in ismi Kur’an da geçmekte olup 31. Sureye Lokman ismi verilmiştir. Bu surenin 12. Ayette ‘’ Biz Lokman’a hikmet verdik’’ denilmektedir. Burada ki hikmet akıl, anlayış, ilim, şifa bilgisi ve doğru karar vermek demektir. Lokman Hekim tabiplerin piridir.

Düşünceni bırak