Kundalini Reiki 1-2-3 Eğitimi

Kundalini Reiki 1-2-3 Master

 • Şu an mevcut olan ve kendini geliştirme sistemlerinin belki de en basitidir.Vücudun enerji kanallarını açıp güçlendirdikten sonra, şifa vermeye sadece niyet ederek Reiki enerjisine kanal olmak, kendinize ve başkalarına şifa vermek, hepimizin bildiği gibi mümkündür.

Reiki Nedir ?

 • Reiki, ‘’ Evrensel yaşam enerjisi ’’ anlamına gelir. Reiki’ye uyumlanarak ulaşabilirsiniz. Uyumlama sırasında değişik enerji merkezleri ( çakralar ) ve enerji kanalları açılır/güçlenir. Bu enerjiye bu yöntemle ulaşırsınız, ellerinizle ona kanallık edersiniz. Böylece, sadece niyet ederek enerjinin ‘’düğmesini açabilirsiniz’’. Reiki hayvanlar, bitkiler, su vb. içinde kullanılabilir. Ayıca kundalini’yi açarak kişisel gelişme sürecinizi de önemli ölçüde arttırabilirsiniz.

Kundalini Nedir ?

 • Temel olarak Kundalini, bazı şifa kanallarının ve çakralarının açılması, böylece yeryüzü enerjisine ulaşabilmeniz anlamına gelir. Kuyruk sokumu kemiği yakınında yer alan enerji merkezi olan Kök Çakra, Kundalini enerjisinin girdiği yerdir. Kundalini enerjisine ‘’Kundalini Ateşi’’ de denir. Bu enerji kök çakradan girer bütün vücudun ana enerji kanallarını, çakralarını dolaşır ve taç çakrasından çıkar.
 • Kundalini enerji kanalı kök çakradan başlayarak başın tepesindeki taç çakraya kadar çıkar. Kundalinin açılması demek, zaman içinde çakraların ve vücudun tam olarak temizlenmesi ve enerji kanallarının açılması demektir. Yanlış Kundalini uyanışına uğrayan ya da Kundalini enerjisi ile problemleri olan kişiler Kundalini Reiki’si ile şifa bulabilirler.
 • Diğer sistemlerine uyumlanmış olsanız bile, Kundalini Reiki eğitimiyle ilgilenen herkes Kundalini Reiki 1 den başlanmalıdır.
 • Kundalini Reiki  yüz yüze veya uzaktan gönderilen derslerle öğrenilir. Uyumlama ister yakın mesafeden elleri koyarak, ister uzaktan gönderilerek yapılsın kalitesi değişmez.

Kundalini Reiki Eğitimi Neler İçermektedir?

Kundalini  Reiki 1 :

 • Birinci uyumlamada Reiki enerjisinin vücuda daha iyi girmesi için şifa kanalları açılır. Aynı zamanda, Kundalini 2 de meydana gelecek Kundalini uyanışına hazır olursunuz. Taç, kalp ve el çakraları açılır/güçlenir. Size bütünüyle yakında şifa verme tekniği ve uzaktan şifa verme öğretilir.

Kundalini Reiki 2 :

 • Reiki kanalları güçlenir. Ana enerji kanalının ılımlı ve keskin olarak çalıştığı yerde Kundalini uyanışı, kundalini ateşini yakarak, mide çakrasına erişir. Kundalini Reiki 3 de tümüyle yükselecek olan kundalini’ye hazırlar. Ayrıca özel meditasyon tekniği öğretilir. Bu meditasyonu yaptığınızda kundalini enerjisinin alevinin gücünü kısa sürede artırırsınız. Bu sayede bütün çakra ve enerji sistemleri aydınlanır, temizlenir.

Kundalini Reiki 3 (Master) 

Önceki inisiyasyonlar güçlenir ve boğaz, solar pleksus, hara ve kök çakraları açılır. Kundalini ateşi güçlenir. Taç çakraya kadar çıkar, kundalini bütün vücutta yükselir. Reiki kanalı işlevi görmeleri için kristalleri ve diğer nesneleri uyumlamanız öğretilir.

Buna ayrıca dahil olan uyumlamalar:

1- Denge
2- Elmas Reiki
3- Kristalin Reiki
4- DNA Reikisi
5- Doğum travması
6- Konum Reikisi
7- Önceki yaşam Reikisi

Ayrıca kundalini reiki 1-2-3 uyumlamalarını yapmayı da öğrenirsiniz. 

Kundalini Enerjisi, Meridyenler ve Çakralar Nelerdir?

 • Yaşam enerjimiz vücudumuzda kendine ait yollar, kanallar boyunca akarak, tüm hücrelerimize kadar uzanır. Bu kanallara Meridyenler veya Hintçe Nadiler diyoruz. Meridyenler yaşam enerjisinin vücutta geçiş yollarıdır. Meridyenlerin varlığını modern teknolojik aletlerle de tespit edebilmekteyiz. Başladığı yere içinde radyoaktif izotop ihtiva eden iğne yapılan meridyenin, kanal boyunca bu maddeyi sonuna kadar taşıdığı, deneylerle bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yaşam enerjisi, dengeli ve düzgün bir şekilde hiçbir tıkanıklığa uğramadan çakralardan vücuda alınır ve meridyenler boyunca akarsa sağlığımız yerinde olur. Organlarımız görevleri tam olarak yerine getirebilir. Bir meridyende olan dengesizlik veya tıkanıklık, o meridyenle ilgili olan organda rahatsızlık meydana getirir. Tüm meridyenler düzgün çalıştığında, vücutta enerji dengeli olarak akacağından, bütün organlar aynı miktarda enerji alır ve sağlıklı olur. Çakralar enerjilerin bedene girdiği kapılardır.
 • Hintlilere göre yaşam enerjisi, insan vücudunda 70 binden fazla Nadi yardımı ile akar. Hint felsefesinde, insanın başının en üst noktası ile yani Sahasrara çakrası ile kuyruk sokumu yani Muladhara çakrası arasında dolaşan enerji, yaşam enerjisinin aktığı ana meridyendir. Sahasrara çakrada pozitif, Muladhara çakrada negatif akım vardır. İnsan sağlığı bu iki enerjinin bedende dengeli bir biçimde dolaşımına bağlıdır. Bu enerjilerden biri dengesinin yitirdiğinde ruhsal yâda fiziksel bedende hastalıklar başlar. Muladhara çakra, kendi çevresinde yılan gibi yedi rakamının yarısına eşit, 3,5 kere dönerek çöreklenmiş, uyuyan negatif kundalini enerjisini barındırır.
 • Kundalini kelimesinin kökeni spiral demek olan kundal kelimesinden gelir. Bu enerji uyarıldığında spiral şekilde ve yılan gibi hareket eder. Kundalini enerjisi negatif bir enerjidir. Bu enerjiyi, Sahasrara çakrasındaki pozitif enerji ile birleştirmek ve iki uç çakra arasındaki kesintisiz enerji akımını sağlamak, insanı aydınlanmaya götürür. Kundalini yükselişi sırasındaki yedi çakranın da içinden geçer.
 • Kundalini Shakti dişi bir enerji olarak tanımlanır. Sahasrara çakrada ise Shakti’ nin eşi Tanrı Şiva bulunmaktadır. Her ikisinin birleşmesi kozmik bir birleşim hali oluşturur. Ancak uygulaması çok zordur ve Kundalini enerjisi olarak kabul edilen uyuyan yılanı bilinçsizce uyandırmak, bazı sorunlara neden olabilir. Bunu bilinçli olarak gerçekleştirebilen çok az sayıda aydınlanmış kişi, zihinlerinin kontrol edebilir, karşındaki kişilere telepatik ilişki kurabilir. Hastalıklara şifa verebilir veya geleceği görebilir.
 • Kundalini enerjisinin yakıcı ateş özelliği de vardır. Bu enerji yer çekimine karşı yukarılara doğru yükselmeye çalışır. Enerji kanallarında herhangi bir blokaj veya travma varsa onu yakarak geçer. Tehlikeli yanı buradan kaynaklanır. Kişi, enerji yapıcı bir şekilde, ustaca yönlendirmeyi beceremiyorsa uyandıran kundalini enerjisini aşağı doğru akar, sınırlarına sığamaz ve patlar. Bu patlama kişinin zaaflarına göre değişir, aşırı şiddet, öfke veya şehvet şeklinde kendini belli gösterebilir.

Kundalini Yükşelişi Nedir?

 • Normal olarak kundalini yükseldiğinde insanın, yüksek ve ince düşüncelerini, hislerini, yaratıcı özelliklerini, hatta fiziksel gücünü devreye sokar, ancak kundalini enerjisi bilinmeyen bir nedenle uyanır veya uyarılırsa, ani olarak yüksek bir enerji artması olur. İnsan fiziksel ve ruhsal olarak kendini olduğundan çok kuvvetli hisseder. Ancak kişinin içinde travma ve blokajlar çoksa, yoğun negatif enerji açığa çıkar. Kişi fiziksel veya ruhsal hasta olabilir! Kundalininin doğal bir süre içinde gelişmesi en iyi yöntemdir. Kundalini enerjisinin en yoğun olduğu yer, arzın merkezidir.
 • Ureus olarak bilinen, eski Mısır’ da firavunların taçlarındaki kobra motifi, yükselmiş kundaliniyi gösterir ve ilahi bir yönetici olarak firavunun inisiye olduğunu belirtir. Aztek ve Mayalar ile diğer eski Amerikan uygarlıkların kanatlı yılanları da, aynı Mısır’da resmedilen kanatlı yılanlar gibi kundalini sembolleridir. Ejderha da bir kundalini sembolüdür. İncil’in sonundaki kehanetteki yedi başlı ejderha kundalinin yedi çakra ile ilgisini gösterir. 
 • Kundalini nedir? Kundalini yükşelişi ne demek? Çakralar, yükseliş çakraları ile ilgili ayrıntılı bilgi  ve farkındalık yaratmak için yapılan Kundalini yükselişi meditasyonunu deneyimleyebilirsiniz.

Yedi Ana Çakra

 • Enerji beden aurada, 7 tane ana enerji merkezi bulunur ve bu enerji merkezlerine çakra denir. Çakra Sanskritçede tekerlek ve ya çark anlamına gelmektedir. Bir enerji merkezi, bir girdap, enerji devinimini sağlayan deliktir. Bir huniye benzer. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri, girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için, onlara bu isim verilmiştir. Çakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Çakra diğer bir tanımlama ile tantrik veya yoga tradisyonunda, suptil bedenlerde yer alan psişik enerji merkezlerine verilen isimdir.
 • Çakraların görevleri; evrensel enerjiyi alıp bedenin kullanabileceği frekansa dönüştürmektir. Çakranın kalbi sayılan ucu, aldığı yaşam enerjisi Kİ yi vücuda dağıtır. Değişik sistemler değişik çakralardan söz eder. Ancak ana çakraların 7 tane olduğu ve bunların yanında binlerce ikincil çakranın bulunduğuna inanılır. Bazı Hint kaynaklarına göre bedenimizde yaklaşık 20 bin, bazı kaynaklara göre 40 bin çakra vardır. Her bir çakranın işlevi farklıdır. Değişik frekansta titrer ve değişik psikolojik durumları ve şuur hallerini içerir. Çakralarda blokajlar oluşup akış kesildiği zaman bedende ki salgı bezleri ve ona bağlı organlar fonksiyonlarını tam olarak yapamazlar ve fiziksel bedenimizde hastalıklar oluşmaya başlar.
 • Çakraların görevi evrensel Kİ enerjisini yönlendirerek fiziksel vücudun canlandırılmasına yardım etmek, bilinçlenmemizin değişik yönlerinin gelişmesini sağlamak ve enerjiyi, değişik aura katmanları arasına taşımaktır. Her aura katmanının, aynı fiziksel vücutta yer aldığı şekilde temsil edildiği kendine has yedi ana çakra grubu bulunur. Bedenimizdeki en büyük enerji giriş kapılarının Hintçe isimleri şöyledir:
 • 1. Başımızın en üst noktasında mor renkli SahasraraÇakra
 • 2. Alnımızın içerisinde 3.Gözümüzün olduğu yerde çivit mavisi Anja çakra
 • 3. Boynumuzun ortasında geride mavi renkli Vishouddha çakra
 • 4. Kalp hizasında, göğsün ortasında yeşil renkli Anahata çakra
 • 5. Göbek deliğinin az üzerinde sarı renkli. Manipura çakra
 • 6. Göbek deliğinin 3-4 parmak altında portakal rengi Svadisthana çakra
 • 7. Üreme organları ile makat arasındaki kırmızı renkli Muladhara çakra
 • Şimdi 7 ana çakrayı biraz daha detaylı inceleyelim.

 

 • Birinci Çakra ( Kök çakrası ) : Omurilikte, kuyruk sokumu hizasında yer alır. Sanskrit ismi kök desteği anlamına gelen Muladhara’dır. Kök çakramız bacaklarımızın arasından yere doğru uzanmış olup bel kemiğimizin sonuna bağlıdır. Enerji sistemimizi dünyaya bağlar, yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Koku alma duyumuzu kontrol eder. Kök çakramızın enerjisi beslenme, korunma ve temel yaşam gereksinimlerimiz ile ilgilidir. İyi çalışmadığı zaman kilo problemleri hemoroit, kabızlık, siyatik, eklem iltihabı, diz problemleri gibi hastalık belirtileri görülür. Kırmızı renklidir. Cinsel salgı bezleri, böbrek üstü bezleri bu çakraya bağlıdır. Bağlantılı olduğu element topraktır.
 • İkinci Çakra ( Hara çakrası ) : Göbekte, hafif solda yer alır. Sanskrit ismi sevimlilik, hoşluk, yumuşaklık anlamına gelen Svadhisthana olan ikinci çakramız cinsel organlarımızın üzerindedir ve kuyruk sokumuna bağlıdır. Tat alma duyumuzu kontrol eder. Üreme sistemimiz, cinsellik ve fiziksel zevklerimiz, suçluluk ve aşağılanma duygularımız bu çakra ile ilgilidir. İyi çalışmaması halinde bel ağrıları, böbrek rahatsızlıkları, cinsel soğukluk, iktidarsızlık, rahim ve mesane problemleri gibi hastalıklar ortaya çıkar. Turuncu renklidir. Yumurtalık, prostat ve testis ile üreme organları bu çakraya bağlıdır. Bağlantılı olduğu element ‘’su’’ dur.
 • Üçünü Çakra (Karın Çakrası ) : Mide ile omurga arasındaki boşlukta yanlara doğru yer alır. Sanskrit ismi parlak taş, mücevher anlamına gelen Manipura olan üçüncü çakramız üst karnımızdaki sinir düğümüne bağlıdır. Görme duyumuzu kontrol eder. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirir. Kişisel güç, irade, öz saygı duygularımız bu çakra ile ilintilidir. Göbek üstü çakramız enerjisinde düzensizlik ülser, şeker hastalığı, sindirim sistemi problemleri gibi hastalıklar oluşturur. Sarı renklidir. Sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve otonom sinir sistemi bu çakraya bağlıdır. Bağlantılı olduğu element ‘’ ateş’’ tir.
 • Dördücü Çakra ( Kalp Çakrası ) : Kalp bölgesinde yer alır. Bu çakranın rengi yeşildir. Sanskrit ismi olan Anahata olan dördüncü çakramız, kalbimizin hizasında göğüs kemiğimizin üzerindedir. Dokunma duyumuzu kontrol eder. Sevgi ve şefkat duygularımızla ilintilidir. Kalp çakası enerjisinde düzensizlik olduğu zaman kişide astım, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, akciğer ve kan dolaşımı hastalıkları gibi belirtiler görülür. Timüs bezi bu çakraya bağlıdır. Bağlantılı olduğu element ‘’hava’’dır.
 • Beşinci Çakra ( Boğaz Çakrası ) : Boğaz hizasında yer alır. Mavi renklidir. Sanskrit ismi arınma, arıtma anlamına gelen Vishouddha dır. İşitme duyumuzu kontrol eder. Sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlar. Duygu ve düşüncelerimiz boğaz çakrası yardımı ile rahatça ifade ediliriz. Boğaz çakramız enerjisinde düzensizlik; boğaz ağrısı, kireçlenme, tiroid sorunları, işitme problemleri gibi belirtiler gösterir. Tiroid bezi bu çakraya bağlıdır.
 • Altıncı Çakra ( Üçüncü Göz Çakrası ) : Kaşlar arasında yer alır. Lacivert, çivit mavisi renklidir. Sanskrit ismi algılamak, sezmek anlamına gelen Ajna dır. Sezgilerimiz, duru görü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlar. Üçüncü göz çakra enerjisinde düzensizlik; körlük, baş ağrıları, kabus görme, göz yorgunluğu, bulanık görüş gibi belirtiler gösterir. Tüm varoluşun sezgisel kavrayışı burada olur.
 • Yedinci Çakra ( Taç Çakrası ) : Başın en üstünde, bebeklerde ‘’bıngıldak’’ denilen bölgeye denk düşer ve rengi mordur. Sanskrit ismi bin kat anlamına gelen Sahasrara dır.Bilgeliğimizin gelişmesi ve anlayışımızın artması için gereken enerjiyi sağlar. Taç çakramız enerjisinde düzensizlik, depresyon, dengesizlik, karışıklık, sıkıntı, ilgisizlik, öğrenme zorluğu gibi belirtiler gösterir. Benliğimizin saf oluşunu, sınırsız bilinci burada hissedilebilirsiniz.

Kundalini Reiki 1 & 2 & 3 uzaktan gönderilen derslerle öğrenilir ve uyumlama ister yakın mesafeden ‘’ elleri koyarak ‘’, ister uzaktan gönderilerek yapılsın kalitesi değişmez. Eğitim ve inisiyasyonlarınızı Yüz yüze veya uzaktan (online ) canlı dersler ile alabilirsiniz. Eğitim ve inisiyasyonlar hakkında detaylı bilgi ve randevu  oluşturmak için bizlere iletişim adreslerimizden hemen ulaşabilirsiniz.

Düşünceni bırak