Yedi Işın (Seven Ray)

Yedi Işın İlk olarak on dokuzuncu yüzyılda HP Blavatsky tarafından sunulan Yedi Işın, Theosophy merkezli organizasyonlar tarafından geliştirilen bir metafizik kavramdır., I AM “BEN’İM” veya Öz Benlik kavramının açılımı olarak nitelendirilir.

“Yedi Işın”, yaratılan evrenleri oluşturan yedi ana Işık-Madde (ruh / madde) türüdür (dalga / parçacık).
Alice Bailey’e göre, her insan enkarnasyonlarında aynı kalan bir “ruh ışınına” ve her enkarnasyon için farklı olan bir “kişilik ışınına” sahiptir. Her ışın ayrıca Yükselmiş üstatlardan biri tarafından yönetilir (“Eski Bilgeliğin Kozmik Üstatları”). 

Yedi Işın yerel olarak “Güneş Logoları”, yani Güneş bilincinden kaynaklandığını ve Benjamin Creme tarafından “Galaktik Logolar” dan (Samanyolu Galaksisinin bilinci) Güneş Logolarına odaklanmış olarak kabul edildiğini belirtmiştir ve Yedi ışın nihai kökenlerini Tanrı’nın zihninde bulundurmaktadır.

Yerel gezegen düzeyinde, Teosofik geleneğe bağlı olanlar tarafından Yedi Işının Güneş Logosundan gezegenimizin yöneticisi Sanat Kumara’ya, ve “Eski Bilgelik Kozmik Üstatlara” odaklandıklarına inanılmaktadır. Yedi Işın geçişleri Yükselmiş Üstatlara ve onlardan bize, hangi ışın ya da ışınlarda olduğumuza göre geçiş yapar

Yedi Kozmik Işın ile ilgili açıklamalarımız;

Işınlarda farklı felsefeler var, bu onlardan biri. Yedi büyük enerji veya kuvvet akımı, İlahiyat’ın niteliklerini göstermektedir. Bilgelik Öğretileri onlardan Yedi Işın olarak bahseder ve yaşamlarımızda şartlanma ve nitelendirici faktörlerdir. Ancak sadece bu değil; onlar bize, diğer sistemlerin bilinmeyen alanlarından bize ulaşan kozmik unsurlardır ve gezegenimizin yaşamının hiçbir bölümü onlar tarafından etkilenmez. Çok boyutluluğun kapılarını açar.

Aynı şekilde, yedi renk spektrumun parçalarıdır ve yedi nota oktav tonlarıdır, bu nedenle bu Işınlar, bir ilahi Kurtuluş’un farklılıkları veya nitelikleridir. Doğu öğretilerinin bazılarında, tüm formlara hayat veren yedi nefes olarak adlandırılırlar ve farklı felsefelerde çeşitli şekillerde ifade edilirler.Her biri belirli nitelik ve eğilimlere sahip olan Yedi Işın, farklı psikolojik türlerden sorumludur. Birkaç ışın muhtemelen bizi direk olarak etkileyecektir; ancak genellikle baskın olan ve karaktere ana renk veren daha çok açığa çıkacaktır. Burada astrolojinin bir bağlantısı var … Astrolojik etkiler aynı enerji akımlarını taşıyor ve belirli İşaretler ile uyumumuz bizi bu niteliklerle daha doğrudan temas ettiriyor. Bu inisiyasyon ile doğum haritanızda ki, geliştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken alanlar artık baskı altında kalmayarak, yaratılış kodunuz ve ilahi planınız aktif hale gelmektedir.

Aşağıdaki özet, her bir Işın için sadece çok kısa bir fikir verir, fakat farklı etki türlerini göstermeye hizmet eder. Enerjilerin entegrasyonu sağlandıktan sonra, kendi bilgeliğinize giden yolda daha çok bilgi erişimi ve mevcut kapasitenizin yeniden keşfine kolaylık sağlayacaktır.

1 – İlk Işın – İrade ve Güç Enerjisi – Rengi Mavi
Pozitiflik ve liderlik bu Işının en önemli özellikleridir. Büyük güç ve itici güç taşır, aslında bazen Yok Edici olarak da adlandırılır. İlk Işın insanlar kendi iradeleri ile motivasyonlarını üst seviyeye çıkartacak çok fazla enerji gücüne sahiptir.

  • Başlıca Yönleri: Güç, amaç, irade

2 – İkinci Işın – Sevgi ve Bilgelik Enerjisi – Rengi Sarı
Bu Işın , yapıyı ve ilişkili nitelikleri bünyesinde barındırır ve gerçek anlayışı sağlayan harmanlayıcı ve kapsayıcı bir enerjidir. Gücü kalıcılıktan geçer ve ilişkinin ruhunu ve Sevginin çekici kalitesini yayar.

  • Erdemler: Sakinlik, açık zekâ, dayanıklılık, sadakat, sezgi, hakikat sevgisi, sabır, dürüstlük, güç.

3. Üçüncü Işın – Aktif Zekanın Enerjisi – Rengi Pembe
Bu enerji hem zihinsel hem de fiziksel aktiviteye karşı temel bir itici güç taşır. Açık bir akıl ve planlama yeteneği, özellikleri ve soyut düşünme ve akıllı organizasyon için bir kapasitesi bu ışının özel armağanlarıdır.

  • Erdemler: Endişeye yatkın olma eğilimi, çalışmalarda yoğunlaşma kapasitesi, dikkat, açık fikirli olma, sabır, amaçların samimiyeti, soyut sorular üzerine geniş görüşler.

4 – Dördüncü Işın – Güzellik ve Uyum Enerjisi – Beyaz
Bu, her biçimde güzellik, sanat ve yaratıcı ifade ışınıdır. Çatışma yoluyla, karışıklığı düzenleyen, uyumsuzluk , çeşitlilikten uzak konuları birlik haline getiren enerjidir. İfadesini özellikle kültürel alanda bulur, ancak bir bütün olarak insanlık üzerinde de büyük etkisi vardır ve elde ettiğimiz mücadele ile başarıyı sağlar.

  • Başlıca Yönleri: Çalışma yoluyla uyum, güzellik, duyarlılık, birlik

5 – Beşinci Işın – Bilgi ve Bilim Enerjisi – Rengi Yeşil

  • Bu ışın, kesinlikle akıl, kritik yetenek ve araştırmadır. Yüksek doğruluk gerektiren ve detaylara çok önem veren keskin ve sorgulayıcı bir aklın ışınıdır.
    Ana Yönleri: Analiz, somut bilgi, zihin, bilim, çalışma

6 – Altıncı Işın – Özveri ve İdealizm Enerjisi – Kırmızı
Özveri bu ışının ana itici gücüdür, diğer özellikleri sadakat ve hizmet ruhudur. İdealizmın ışınıdır ve Din içindeki büyük güçtür.

  • Ana Yönleri: Bağlılık, kuvvet, idealizm

7 – Yedinci Ray – Talep etme ve Ritüel – Rengi Menekşe

Bu, ruhu ve maddeyi birbirine bağlayan Işındır. Yasa, organizasyon ve ritüel yoluyla çalışır. İtici gücü içindekiler düzen ve mükemmellik biçiminde zevk alır. Enerjinin somutlaştırılmasıyla ilgili olduğu için, finans ve başarı kendiliğinden de gelir.

  • Erdemler: Cesaret, nezaket, detaylara aşırı özen, sebat, kendine güven, güç.

Yedi Işın uyumlamaları ve içeriği ile daha fazla ve detaylı bilgi eğitimlerde verilmektedir.

Düşünceni bırak