Karuna Reiki Eğitim ve Aktivasyonu

KARUNA REİKİ NEDİR?

Son 30 yıl içinde yalnız bizim kişisel titreşimlerimiz değişmedi, ayrıca gezegenin titreşim oranları da değişti. Bu titreşimlerin artması, birçok yeni enerji ve enerji ile yeni şifa tekniklerini de beraberinde getirdi. Eskiden şifa uygulamalarında kullanılan ve çok kuvvetli gelen enerjiler, güçlerini yitirdiler. Bu nedenle yeni, daha kuvvetli şifa teknikleri arandı. Karuna Reiki’si bu sebeple ortaya çıktı. Milletler arası Reiki Merkezi kurucusu William Lee Rand, Karuna Reiki sistemini geliştirdi. Bu sistem Kahtleen Milner’ in, Tera-Mai adındaki Reiki sistemini temel alarak kurulmuştur. William bu sistemin sembollerinin, sembollerin kullanılışlarını, uyumlama şeklini ondan esinlenerek oluşturmuştur. Ancak üzerlerinde değişiklikler yaparak, kalbi merkez alan bir sistem yaratmıştır. Karuna, Sanskrit bir kelime olup, Hindu, Budist ve Zen rahiplerince kullanılmakta idi.

Karuna’nın Anlamı ; Sevecen, merhametli, müşvik, hareket veya iş demektir. Karuna Reikisi ile Usui Reikisi arasındaki en belirgin fark Karuna enerjisi çok kesin ve belirlidir. Şifa istenen noktaya çok daha iyi odaklanır. Karuna 1, Karuna 2 ve Karuna Master seviyelerinde eğitim verilir. Karuna ile şifa verilmesi sırasında toplam 12 sembol yardımı ile çalışır.

Karuna’ nın yaratıcısı olan William Lee Rand, Usui Sensei eğitimini 1981 ve 1982 de Hawaii’ de yaşarken almıştır. 1989 da Michigan’ a taşındığı zamanda Usui Reiki Master’ i olmuştur. Master olduktan sonra diğer Reiki Master’ ları ile beraber çalışmayı ve bu sayede bilgilerini daha da geliştirmeyi gaye edinmiştir. Memleketi dolaşmış 2 Usui Master’ ınden daha eğitim almıştır. Bu sırada şifacılığın hiç bitmeyecek bir öğrenimi gerektiğini anlamıştır. İlk başlarda yeni bir Reiki sistemi yaratmak istememiş ancak, 1989 da yeni semboller ve uyumlama şekilleri kendisine rehberleri tarafından öğretilmiştir. Yıllar sonra da öğrencileri bu sembolleri kullanmak istemişler ve ondan izin almışlardır. 1993 de en iyi öğrencilerini bir araya toplamış ve beraber sembollerin gücü ve işleyişi, yeni uyumlamalar hakkında çalışmalar yapmışlardır. 1995 de değişik uyumlamalı ve değişik sembollere sahip Reiki’yi temel alan bu enerji sistemine Karuna Reikisi demişlerdir. Karuna’ da kullanılan bazı semboller diğer başka okul ve enerji sistemlerinde de kullanılmaktadır ancak inisiyasyon ve niyet ne olursa gelen enerji de ona göre çeşitlilik göstermektedir.

 

KARUNA REİKİ SİSTEMİNİN ORİJİNİ

Karuna Reiki Sistemi, Uluslararası Reiki Master’ları ve William Lee Rand tarafından ortaya çıkarılmıştır.

William’ın Karuna Reiki’ nin ortaya çıkışı hakkındaki açıklamaları şöyledir;

– Hawaii’ de yaşarken 1991 ve 1982 yıllarında Reiki Usui eğitimi aldım, çalışmalara katıldım. 1989 da Michigan’ a geri döndüğümde Reiki Master’ lık eğitimini tamamladım. Master eğitimimden sonra diğer Reiki Master’ ları ile beraber çalışmaya başladım ve bilgilerimi derinleştirmeye karar verdim. Usui Master eğitimini 3 değişik Reiki Master’ından aldım. Reiki’ yi öğretmek ve kullanmak için, Amerika’ da ve diğer ülkeleri gezerken, gene Reiki bilgimi ve uygulamamı geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu çalışmalar sonucunda şifacılığın hiç bitmeyecek bir eğitim olduğunu, eğer araştırırsak yüksek katlardan daha büyük faydalar alabileceğimizi anladım.

-Diğer Reiki Master’ ları ile çalışmalarımın sonucu uyumlama, semboller ve şifa enerji çalışmaları hakkında daha derin bilgilere ulaştım. Başta gayem yeni bir Reiki sistemi yaratmak değildi. Ancak 1989 dan başlayarak Usui Reiki’ de olmayan ve benim çok faydasını gördüğüm sembolleri, uyumlama şekillerini kullanmaya başladım. Uyumlamaları yeni sembollerle destekledim. 1993 kışında en iyi, manevi bakımdan hassas ve ruhani özellikleri olan öğrencilerimi toplayarak, benimle beraber bu ek sembolleri kullanmalarını ve hangisinin en etkili olduğunu araştırmalarını istedim. Rehberlerimize danıştık ve çalışmalar sonucu en etkili sembolleri set halinde ortaya çıkardık.

-Bu semboller bir çok Reiki Master’ ı tarafında seçilmiştir. Çalışmalarımıza katılan Master arkadaşlardan bazıları; Catherine Mills Bellamont, Pat Courtney, Kellie-Ray Marine, Marcy Miller ve Marla Abraham’dır. Takım olarak uyumlama sisteminde de bazı değişiklikler vardır. Bu çalışmalardan sonra Yüce Tanrı’ya dua ettim ve bu şifa enerjisinin en yüksek faydayı sağlamasını istedim. 1995 de rehberlerim yardımı ile bu sisteme ad buldum ve Karuna Reiki dedim. Kİ bu şefkat, merhamet, sevecenlik Reiki’si demektir. Bazı semboller diğer enerji sistemleri ile aynı olmakla beraber, uyumlama sırasında niyet Karuna Reiki için yapıldığından, sembollerin işleyişi diğer sistemlerden farklıdır.

 

KARUNA REİKİ VE KUAN YİN

Karuna Sanskrit’ çe de şefkat dolu hareket demektir, ama bu normal bir şefkat değil, sınırsız sevgi denizinden gelen bir şefkattir. Bu şefkat akılla birleşince, yaşamı aydınlanmaya götürür. Bir kere aydınlanıldı mı, bu yolu takip eden varlıkların kalplerinde her şeye karşı sevgi büyür, sıkıntıları azalır ve diğerlerini de aydınlatma isteği dayanılmaz olur. Bu varlıklar her şeye karşı sonsuz sevgi, şefkat, nezaket ve incelik ile dolarlar, evrene sınırsız şifa potansiyeli gönderirler.

Kuan Yin (Quan Shi Yin veya Kwan Yin ) cu çeşit bir varlıktır. Quan bir şeyin içine derinden bakmak, Shi insanların dünyası, Yin ağlama demektir. Dünyayı gözeten 4 büyük aydınlanmış varlıktan (Bodhisattvas) biridir. Bizim öğretilerimiz içinde, insanlığının gelişimine kendisini adamış yükselmiş üstat olarak geçmektedir. Kuan Yin büyük şevkatin somutlaştırılmış şeklidir. Kendisinden istekte bulunan ve enerjisine uyumlanmış herkese hiç durmadan şifa verir. Nilüfer ( Lotus ) çiçeğinin üzerinde oturduğu ve havada hareket ettiği söylenir. Büyük bir güzellik ve zarafet sahibidir. Onun gerçeği bütün varlıklar tektir. Bunun için o barışı, sevgiyi, bütün kutsal iyi şeyleri herkese yaymaya çalışır.

Karuna Reiki ile Usui Reiki arasındaki en belirli fark Karuna enerjisi çok kesin, ve belirlidir, frekansın gücü daha yüksektir, şifa istenen noktaya çok daha iyi odaklanır.

Karuna 1 – 2 uygulayıcısı ve Karuna 1-2 Master seviyelerinde eğitim verilir. Karuna ile şifa verilmesi sırasında toplam 12 sembol yardımı ile çalışır.

Karuna Reiki 1 & 2 uygulama
Karuna Reiki 1 & 2 Master

Karuna Reiki Master eğitim modülünü tamamlayan her ışık yolcusu üstat olma yolunda kendine yeni bir kapı açarak lightarian reiki eğitim modülünü almaya hak kazanmış olmaktadır. Karuna Reiki 2 Master modülünü tamamladığınızda Karuna Reiki 1, 2 ve Master sevilerinin eğitim ve inisiyasyonlarını verme yetkisine sahip olmaktasınız.

Tüm eğitim ve inisiyasyonlarınızı Yüz yüze veya Uzaktan (online ) canlı dersler ile alabilirsiniz.Tüm eğitimlerde, ilgili seviyenin eğitim dosyaları ve sertifikaları verilmektedir.

Eğitim ve inisiyasyonlar hakkında daha detaylı bilgi için bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Düşünceni bırak