Seichim – Sekhem Reiki Eğitimi

SEKHEM – SEİCHİM ENERJİSİ NEDİR?

Sekhem enerji sistemi öğretisi Lemurya, Mu, Atlantis ve Mısır medeniyetlerinde yüce bilgeler tarafından kullanılmıştır. Sekhem (Seichim) çok eski Mısır tapınaklarından alınmış bir terimdir ve güç, kuvvet, kudret demektir, ama her zaman kutsal bir yan anlamla beraber anılır.

Sekhem’in hiyeroglif yazısı tapınak, piramit ve gömütlerin duvarlarına kazınmış, kutsal kâğıt belgelerde bolca referans olarak kullanılmış, hatta tapınakların kullandığı lisanın bir parçası olmuştur ama halk bu kelime hakkında bilgilendirilmemiştir.

Sekhem Amerika’ lı Reiki Masterı Patrick Zeigler tarafından yeniden ortaya çıkartılmıştır. Seichim, Sekhem’ in Sanskritçesidir. Güzel, kibar, sevgi dolu, şevkatli bir enerjidir. Kayıtsız şartsız, mutlak sevgi tarafı diğerler enerjilerden farklıdır. Sizi değiştirirken güçlendirir ve destekler. Huzurlu olarak kişisel gelişmemize engel olan blokajları çözer.

  • Mucizevi olarak kendimize dürüst olarak bakabilme cesareti gelir, iç dünyamıza bakıp gerçekten kim ve ne olduğumuzu anlar ve gereken değişimleri ve şifayi kendimize uygularız.
  • Enerjisi çok tatlı ve kibar oldugu için gücü ve görkemi karşısında korku ile karışık saygı uyandırır. Bu gücü Mısır, Atlantis ve Lemurya’nın Yüce Bilgeleri zamanında kullanmışlardır.
  • Hem Seichim hem de Sekhem’in, Reiki’ den daha kuvvetli enerji titreşimleri mevcuttur. Bir yere yönlendirilebilir, yoğunluğu değiştirilebilir. Başka enerjilere dönüştürülebilir. Güçleri çok fazla olduğundan bilinçli olarak kullanılmaları gerekir. Duruma göre kullanma metotları farklıdır. Düşünce ve niyet ile uygulamalardaki enerji yoğunluğu değişebilir.

Sekhem ruh seviyesinde çalışır. Diger enerji sistemleri ile beraber uyumludur. Enerji kaynağı bir tanedir ama onu kendimize akıtma tekniği bir çoktur.

Reiki, Sekhem, Seichim, Seichem, SKHM, Isis Seichim, Archangelic Seichim, Tera Mai Seichem vs gibi.

Bu eğitim modülünde Sekhem enerjilerini yöneten kozmik varlık, ezoterik ismiyle mısır tanrıçası SEKMET’tir.

Ezoterik Mısır (Kozmik Varlık) Tanrıçası Sekhmet Kimdir?

Sekhmet eski bir Mısır tanrıçası olup Güneş Tanrısı RA tarafından, Ra’nın gözünün ateşinden yaratılmıştı. Güneş Tanrıçasıydı, öğle güneşi olup kör edici bir ışığa ve yakıcı bir sıcaklığa sahipti. Onun görevi iyilikleri korumak ve kötülükleri yok etmekti. Sevinç, müzik, dans, cinsellik, aşk, gebelik ve doğum işlerine bakardı.

Dişi insan bedeni ve aslan başı ile, babasının tüm gücünü taşırdı. Ra ve Osiris’in bütün düşmanlarını yok etmek göreviydi. Kızdığı zaman kontrol edilemez olurdu. Yaratıcı Tanrı Ptah’ın karısı, Nefer-Tem’in annesi, kedi kafasına sahip Bast’ın kız kardeşi idi. Mısır’da anıldığı diğer isimler Sakhmet, Sekhet, Nesert’dir. Tibet’de Senge Dong-ma adı ile tanınırdı. Hindistanda ise Simhavaktra idi.

Binlerce yıl önce eski Mısır’ da Sekhmet hem şifa hem de yıkma yok etme tanrıçası idi. Fakat her zaman onun yıktığı şey insanlara lazım olmayan artık kullanmadıkları eski şeylerdi ki bu eski temellerin üzerine yeni yapılar inşa edilebilirdi. Eski Mısır’da Sekhem enerjisi onun kendi enerjisi kabul edilmez ama bu enerji onun yeryüzüne getirdiğine inanılır ve bu yüzden ona çok saygı duyulurdu. Çok sayıda irili ufaklı heykeli müzelerde görülebilir.

Reiki ve diğer enerjilerden Seichim’i (Sekhem) farklı kılan nedir?

Uygulandığı sırada insanı çevreleyen güç çok daha fazladır. Diğer enerji sistemlerinin yarısı kadar zaman uygulansa bile çok daha uzun süre vucutta kalır. İnsanin fiziksel, ruhsal, enerji bedeni, zekası, duyguları üzerinde aynı zamanda etki gösterir. Sekhem’de tam ve eksizsiz şifa vardır.İnsanin her yönüne etki eder.

Şifasi çok derinlerden başlar, fiziksel olarak insanın çekirdek hücrelerine, mental olarak inanç duygularına ulaşır, hastalığın gerçek nedenini bulur ve tedavi eder.

Seichim ve Sekhem her ikisininde de titreşim frekansı Reiki’den daha fazladir. Reiki’ye uyumlanan ve onu kullanan kişilerin Sekhem’de kullanabilmesi normal bir gelişmedir.

Sekhem 1 ve 2 egitimi Reiki 1 ve 2 eğitimleri ile beraber öğretilebilir ama Sekhem 3, Saf Sekhem eğitimidir ve tek verilmelidir.

Tüm eğitim ve inisiyasyonlarınızı Yüz yüze veya Uzaktan (online ) canlı dersler ile alabilirsiniz.Tüm eğitimlerde, ilgili seviyenin eğitim dosyaları ve sertifikaları verilmektedir.

Eğitim ve inisiyasyonlar hakkında daha detaylı bilgi için bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Düşünceni bırak